GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
7 juli weblog kleingeloof?
5 juli audio powerpoint video-file om die reden buig ik mijn knieën (I)
3 juli audio powerpoint Paulus' voetsporen (13) Hd.15:1-17
2 juli weblog de ster van Bethlehem zichtbaar!
1 juli weblog passie
28 juni audio powerpoint hyper-overwinnaars
27 juni weblog de brede en de smalle weg
26 juni audio powerpoint Johannes studie 5 (1:48-2:10)
24 juni weblog het echte en enige woord van God?
20 juni weblog glorificeren
19 juni audio powerpoint het Evangelie van...de gelukkige God (8)
15 juni weblog terugblik GoedBericht-weekend
14 juni audio powerpoint GoedBericht-weekend 1 2 3 4 5
9 juni weblog Tot ziens Esther!
8 juni weblog mededeling GoedBericht-weekend
7 juni audio powerpoint dit nu is het eeuw-ige leven
5 juni audio powerpoint Johannes studie 4 (1:31-50)
3 juni weblog een mail van een agnost (3)
2 juni weblog een mail van een agnost (2)
31 mei audio powerpoint Johannes 3:17: de Redder der wereld!
archief
 

Kleingeloof... is dat wel een correcte term? Of sprak Jezus misschien over iets anders?

Na 2000 jaar was Bethlehem's ster opnieuw zichtbaar. Een conjunctie van Jupiter en Venus.

Pleit het lijden in de wereld tegen Gods liefde? Nee, want alleen lijden maakt liefde zichtbaar.


Over een klassieke prent met de hopeloze toekomst van het merendeel der mensen...


Paulus buigt in Efeze 3 zijn knieën. Hoezo? En wat maakt dit gebed zo indrukwekkend?

De apostelvergadering in Handelingen 15. Paulus krijgt bijval van Petrus en Jakobus...

Wie GOD kent, weet dat wanneer Hij vóór ons is, niets en niemand tegen ons kan zijn. Triomf verzekerd!


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk dient de bron (www.goedbericht.nl) vermeld te worden.