GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
27 jan weblog evangeliseren - wat is dat?
25 jan audio powerpoint dag Dagon!
22 jan audio powerpoint het Evangelie van... (1)
21 jan weblog David in de profetie
19 jan weblog GoedBericht-weekend 2015
18 jan audio powerpoint het zaad van Abraham
16 jan audio powerpoint in Paulus' voetsporen (6) - 11:19-30
14 jan weblog mooie werken
11 jan weblog RevaGo II - alle studies (alle videos klaar)
Menno - André - Gerard - Goswin - forum
9 jan audio powerpoint Korinthe studie 37 (hfst.16:1-12)
7 jan weblog vragen over "de tweede dood" (4, slot)
4 jan audio powerpoint video-file wat is 'nieuw'?
2 jan weblog de zoon van de derde dag
31 dec weblog op de drempel naar 2015
29 dec weblog Waarom zijn de bananen krom?
28 dec audio powerpoint video-file Salomonsoordeel
26 dec weblog geboren uit een maagd
24 dec weblog Ned. interlineair van het NT in PDF!
22 dec weblog midden in de winter
18 dec audio powerpoint in Paulus' voetsporen (5) - 9:27-31
17 dec weblog toch onder de wet?
archief
 
RECENTE BLOGS

We kennen allemaal het werkwoord 'evangeliseren'. Maar weet je ook wat het betekent?

Wie is de "David" waar meerdere profetische passages van spreken?

Voor 12, 13 en 14 juni staat weer een GoedBericht-weekend gepland. De inschrijving is gestart!

In de gangbare vertalingen heten het "goede werken". Maar waar zijn de "mooie werken gebleven?

TOESPRAKEN

Over Dagon in de geschiedenis van Simson, Samuël en Saul. Verwijzend naar de triomf van Christus...

Evangelie is 'goed bericht'. Maar wat is 'evangeliseren'? U denkt dat u het weet? Lees dan door...

Gelovigen worden gerekend als zaad van Abraham. Zijn zij dus ingelijfd bij Israël?


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk is toestemming van de auteur nodig.