GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
7 feb audio powerpoint video-file Amalek overwonnen
5 feb weblog chronologie 13: 2-de helft 70-ste week
4 feb audio powerpoint reken maar 7: de 70-ste week & daarna
31 jan audio powerpoint video-file de opening van de Galaten-brief
30 jan weblog recht zoeken bij de overheid?
28 jan audio powerpoint Paulus' voetsporen (20) Hd.17:14-26
24 jan audio powerpoint video-file Nebukadnezar & de Allerhoogste
23 jan weblog GoedBericht-weekend 2016
22 jan audio powerpoint Johannes studie 11 (4:5-20)
20 jan weblog chronologie (12): 1-ste helft 70-ste week
16 jan weblog chronologie (11): doel van de 70 weken
15 jan audio powerpoint reken maar (6)
10 jan audio powerpoint video-file Bartimeüs
7 jan audio powerpoint Paulus' voetsporen (19) Hd.17:-17:24
6 jan weblog hield Abraham de wet van Mozes?
4 jan audio powerpoint niets nieuws...
2 jan weblog de actualiteit van de Galaten-brief
1 jan weblog dankzeggend zegenen
27 dec audio powerpoint video-file Jozefs laatste wens
25 dec weblog mijmeringen rond de jaarwisseling
24 dec weblog ongevaarlijk christendom
21 dec weblog wat is "de stad van David"?
archief
 

God voorzegt met meer precisie perioden en tijdstippen dan vermeld in de geschiedschrijving...

Een gelovige zou zichzelf niet wreken. Dus dan altijd maar over zich heen laten lopen?

Van 10 t/m 12 juni staat weer een GoedBericht-weekend gepland. U kunt zich opgeven...


Daniël voorzegt wanneer de Messias zou komen en zelfs wanneer Hij zou sterven... en hoe!


De strijd beneden, werd boven, op de top van de heuvel beslist. Met de staf als overwinningstrofee...

Hoe Bijbelse profetie zelfs meer details geven dan de historische boeken verhalen...


In de opening van de Galaten-brief legt Paulus in een paar zinnen de hele brief neer...

Als Paulus op de Areopagus staat begint hij voor alles te spreken over de ene GOD...


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2015 Andre Piet.