GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
28 mei audio powerpoint video-file het Evangelie van de heerlijkheid (7)
27 mei weblog of een mens nou wil of niet?
25 mei weblog nog een keer: Opwekking 2015
24 mei audio powerpoint video-file door de geest leven
23 mei weblog het 'evangelie' volgens Opwekking 2015
21 mei audio powerpoint Paulus' voetsporen (12) Hd.14:21-14:28
20 mei weblog de liefde Gods uitgestort in onze harten
17 mei audio powerpoint video-file het brandofferaltaar
14 mei weblog hemelwaarts!
12 mei weblog danken & denken
10 mei audio powerpoint video-file op deze rots...
8 mei weblog mail van een agnost
7 mei audio powerpoint het Evangelie van de genade Gods (6)
6 mei weblog een reis naar de hel?
1 mei weblog evangeliseren zonder Christus?
30 apr audio powerpoint Paulus' voetsporen (11) - Hd.14:1-14:20
29 apr weblog gekomen om de wet te vervullen
26 apr audio powerpoint video-file tot lof van zijn heerlijkheid!
24 apr audio powerpoint Johannes studie 3 (1:18-31)
22 apr weblog de gezonde woorden van onze Heer
20 apr audio powerpoint het slot van Handelingen 28
archief
 

Dwingt God tot redding? Wordt een mens buiten zijn eigen wil om gered?

De vorige blog over Opwekking 2015' maakte veel los. Hier een reactie daarop.

Volgens een predikant op Opwekking 2015 belandt drie kwart van Nederland in de hel.

God stort zijn liefde uit in onze harten, schrijft Paulus. Hoezo 'uitstorten'? Hoeveel is dat?


De heerlijkheid van Christus is dat Hij "Beeld van de God is". Wat is dat en wat is het juist niet?

De geest maakt levend, zegt de Schrift. Maar hoezo? Wat betekent dat. En hoe werkt dat uit?

Terugkerend naar Antiochië gaat Paulus via de route waar nog recent ekklesia's waren ontstaan.


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk dient de bron (www.goedbericht.nl) vermeld te worden.