GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
21 nov audio powerpoint in Paulus' voetsporen (3) - 9:8-16
19 nov weblog Vragen over "de tweede dood" (2)
16 nov audio powerpoint video-file Paulus & het toekomstig oordeel
15 nov weblog opgewekt in heerlijkheid
13 nov audio powerpoint Korinthe studie 34 (hfst.15:34-45)
12 nov weblog Vragen over "de tweede dood" (1)
9 nov audio powerpoint de Grote Witte Troon (2)
8 nov weblog vooroordelen en eindoordeel
7 nov audio powerpoint in Paulus' voetsporen (2) - 9:1-7
4 nov weblog en de zee gaf de doden
4 nov weblog RevaGo-conferentie: 10 januari
2 nov audio powerpoint de brief van Jakobus
29 okt weblog fifty-fifty?
26 okt audio powerpoint de Grote Witte Troon (1)
25 okt weblog de goede strijd van het geloof
24 okt audio powerpoint Korinthe studie 33 (hfst.15:29-34)
21 okt weblog wie is mijn naaste?
19 okt audio powerpoint de Bijbel in Gewone Taal
18 okt weblog vertalers als moderne priesterskaste
17 okt audio powerpoint in Paulus' voetsporen (1) - 7:51-8:3
14 okt weblog men noemt Hem... sterke God
12 okt audio powerpoint niemand iets schuldig
archief
 
RECENTE BLOGS

Wie komen in "de tweede dood" terecht? En waarom? En tot hoelang duurt dat?

Er wordt gezaaid in ontluistering, maar opgewekt in heerlijkheid. Wat betekent dat?

Vragen die traditioneel belast zijn met het concept van de hel. Maar hoe anders spreekt de Schrift!

Oordelen vóór het eindoordeel zijn vooroordelen. Wanneer de waarheid aan het licht komt...

TOESPRAKEN

Drie dagen zag hij niets en at en dronk hij niet. Totdat Ananias bij hem komt in de Rechte straat.

Paulus' boodschap is werkelijk een goed bericht voor alle mensen. Maar beslist niet soft...

Over het lichaam van de opstanding. Illustraties in de natuur en vier mega-contrasten.


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zlf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk is toestemming van de auteur nodig.