GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
1 apr weblog “mijn Heer en mijn God!”
29 mrt audio powerpoint video-file kinderen & ouders
27 mrt weblog niet... ook niet... maar...
26 mrt audio powerpoint het Evangelie van... de voorhuid (4)
24 mrt weblog nieuwe notities bij de Kolosse-brief
22 mrt audio powerpoint video-file man en vrouw in Efeze 5 (2)
20 mrt audio powerpoint in Paulus' voetsporen (9) - 13:26-13:38
19 mrt weblog theoloog verslikt zich in Romeinen 5:18
17 mrt weblog die uw jeugd vernieuwt als een arend
16 mrt audio powerpoint Psalm 103
13 mrt audio powerpoint het Evangelie naar Johannes (1:4-17)
11 mrt weblog Deut. 22:5 en de vrouw in lange broek
8 mrt audio powerpoint video-file man en vrouw in Efeze 5 (1)
6 mrt audio powerpoint het Evangelie van... mij - Paulus (3)
5 mrt weblog stof ben je en tot stof zul je weerkeren
1 mrt audio powerpoint video-file als muziek in de oren
26 feb audio powerpoint in Paulus' voetsporen (8) - 13:13-13:25
25 feb weblog Johannes 1 vers 1
22 feb audio powerpoint video-file slaaf van Christus
21 feb weblog hoe Esther een moslima werd
archief
 
RECENTE BLOGS

Sprak Tomas, een week na Jezus' opstanding zijn Heer aan als God?

Door 3 dubbele ontkenningen maakt Paulus in Galaten 1 de aard van zijn dienst zeer duidelijk.

Schitterende notities bij studies over de Kolosse-brief. Warm aanbevolen!

In "de laatste Adam" krijgt de mensheid "veel meer" terug dan wat Adam ooit verloor.

TOESPRAKEN

Dankbare mensen functioneren beter in alle verhoudingen van het leven. Ook ouders en kinderen...

Over de verschillen tussen het Evangelie dat aan Paulus was toevertrouwd en dat van Petrus.

De eenheid van man en vrouw als een MEGA verborgenheid! Paulus' zet het uiteen in Efeze 5.


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk is toestemming van de auteur nodig.