GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
26 feb audio powerpoint in Paulus' voetsporen (8) - 13:13-13:25
25 feb weblog Johannes 1 vers 1
22 feb audio powerpoint video-file slaaf van Christus video gereed
21 feb weblog hoe Esther een moslima werd
20 feb weblog waar is de Godsnaam in het NT?
19 feb audio powerpoint het Evangelie naar Johannes (1:1-3)
17 feb weblog één God, één doel
16 feb audio powerpoint onvergeeflijk?
13 feb audio powerpoint het Evangelie van... (2)
10 feb weblog evangeliseren - actief of passief?
8 feb audio powerpoint video-file Mefiboset
6 feb audio powerpoint in Paulus' voetsporen (7) - 12:25-13:12
3 feb weblog annihilatie?
1 feb audio powerpoint video-file effata!
31 jan weblog tot geloof gekomen?
30 jan audio powerpoint Korinthe studie 38 (hfst.16:1-13-24)
27 jan weblog evangeliseren - wat is dat?
25 jan audio powerpoint video-file dag Dagon!
22 jan audio powerpoint het Evangelie van... (1)
21 jan weblog David in de profetie
archief
 
RECENTE BLOGS

Weinig bijbelverzen die theologisch zo zwaar beladen zijn als Johannes 1:1...

Een Nederlandse vrouw over hoe christelijke theologie haar in de armen van de Islam dreef...

Hoe komt het dat de Naam van God in het NT nergens voorkomt? Of toch wel?

Reactie op een vraag. Is er verband tussen 'alverzoening' en het afwijzen van de drieëenheids-leer?

TOESPRAKEN

Paulus verhaalt in de synagoge van Antiochie Israëls geschiedenis in notendop.

Is een gelovige een dienstknecht of een slaaf van Christus? Dat is een wereld van verschil!

Over het Johannes-evangelie in het algemeen en de eerste verzen in het bijzonder...


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk is toestemming van de auteur nodig.