GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
3 sep weblog IS en het Oude Testament
30 aug audio powerpoint geen mythen nagevolgd
28 aug weblog de geest, het water en het bloed
25 aug weblog het zogenoemde 'comma Johanneum'
24 aug audio powerpoint Psalm 56 - hoezo gek?
21 aug weblog God voorspelt niet. Hij voorzegt!
18 aug weblog het komende bijbelstudie-seizoen
16 aug audio powerpoint video-file de steen die de bouwlieden afkeurden...
14 aug weblog danken omdat je blij bent?
11 aug weblog een visioen op de berg
9 aug audio powerpoint video-file de verheerlijking op de berg
6 aug weblog het wordingsboek van hemel en aarde
2 aug audio powerpoint video-file Paulus' gebed in Efeze 3 (III)
31 juli weblog preken of onderwijzen?
26 juli audio powerpoint terwijl Abram slaapt...
25 juli weblog zonder inhoud
24 juli weblog GoedBericht-conferentie 3 oktober
22 juli weblog altijd blij?!
19 juli audio powerpoint video-file Paulus' gebed in Efeze 3 (II)
14 juli weblog Ik en de Vader zijn één
12 juli audio powerpoint video-file het Evangelie van God
archief
 

Wouter van der Toorn ziet geen verschil tussen het optreden van IS en de verhalen in het OT.

Johannes voert drie getuigen op waarom Jezus Christus de Zoon van God is.


Profetie is het waarmerk van de Schrift. Kores, ooit de machtigste man, kon daar van meepraten...

Velen hebben een sinterklaas-god en danken hem voor het fijne. Dat is niet God als GOD danken...


Petrus blikt terug op hoe hij ooit een voorsmaak had beleefd van Christus' parousia.

David zou zich als een gek hebben gedragen. Of heeft men zijn woorden wellicht verdraaid?

Psalm 118 is een profetie aangaande de verworpen Messias die tot Hoeksteen werd.


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2015 Andre Piet.