GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
4 okt audio powerpoint video-file stromen van levend water
3 okt audio powerpoint GoedBericht-conferentie Garderen
Goswin - André - Gerard - Peter - forum
1 okt audio powerpoint Paulus' voetsporen (15) Hd.15:26-41
30 sep weblog kennis door contrast
27 sep audio powerpoint video-file als een dief in de nacht...
26 sep weblog chronologie (2): van Abram tot Mozes
25 sep audio powerpoint Johannes studie 6 (2:10-2:25)
24 sep weblog chronologie (1): van Adam tot Abram
18 sep audio powerpoint reken maar (1)
15 sep weblog dood voor de zonde - hoe?
13 sep audio powerpoint hoe rekent God?
11 sep audio powerpoint Paulus' voetsporen (14) Hd.15:14-26
7 sep weblog laatste aankondiging conferentie 3 okt.
6 sep audio powerpoint verrassingen over verzoening
3 sep weblog IS en het Oude Testament
30 aug audio powerpoint geen mythen nagevolgd
28 aug weblog de geest, het water en het bloed
25 aug weblog het zogenoemde 'comma Johanneum'
24 aug audio powerpoint Psalm 56 - hoezo gek?
21 aug weblog God voorspelt niet. Hij voorzegt!
18 aug weblog het komende bijbelstudie-seizoen
16 aug audio powerpoint video-file de steen die de bouwlieden afkeurden...
14 aug weblog danken omdat je blij bent?
11 aug weblog een visioen op de berg
archief
 

Wat is 'kwaad' eigenlijk? En wat is haar functie? Wie bedacht het of waar komt het vandaan?

Abram werd geboren in het jaar 2000. Precies 500 jaar later vond de exodus plaats.


Deel 1 van een serie blogs over de Bijbelse chronologie.
De eerste 2000 jaar.

Wat betekent dat: dood voor de zonde? Is dat hetzelfde als proberen niet te zondigen?


Waterprocessies, Soekkot, 4 okober en stromen van levend water. Wat is het verband?

Met ruim honderd mensen een hele dag samen rond een geweldig thema:
dood, opstanding en onsterfelijkheid
Goswin - André - Gerard - Peter - forum

Met een overtuigend antwoord vanuit Jeruzalem keren Paulus' c.s. terug naar Antiochië.


De dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Weet je dus nooit wanneer dat zal zijn???


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2015 Andre Piet.