GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT TOEGEVOEGD
17 apr weblog 17 Nisan en de Ararat
16 apr weblog begint de omer-telling op 16 Nisan?
14 apr weblog Het laatste avondmaal: de seder?
14 apr audio powerpoint de dagen van Pascha
11 apr audio powerpoint Korinthe-studie nr.24
9 apr weblog de onderlinge bijeenkomst
8 apr weblog pijlen naar omhoog
7 apr weblog de gewoonte om samen te komen
30 mrt audio powerpoint

de overheden boven ons

4 apr audio powerpoint Hebreeën studie 20
3 apr weblog water wordt veranderd in ...
2 apr weblog van heerlijkheid tot heerlijkheid
1 apr weblog is de praktijk belangrijker dan de leer?
30 mrt audio powerpoint video-file Ja, maar...
28 mrt audio powerpoint Korinthe-studie nr.23
27 mrt weblog all you need is...
25 mrt weblog nabij was de plaats van de stad
23 mrt audio powerpoint video-file Jakobus, Petrus & Johannes
21 mrt weblog en ZIE, het voorhangsel scheurde...
20 mrt audio powerpoint Hebreeën studie 19
19 mrt weblog stemadvies
18 mrt weblog beter niet geboren kunnen zijn?
15 mrt audio powerpoint studiedag Urk - één GOD
archief
 
RECENTE BLOGS

17 april 2014 komt overeen met 17 Nisan. Een buitengewoon gedenkwaardige datum!

Volgens het huidige jodendom is de dag van de Eerstelingsschoof op 16 Nisan. Maar is dat terecht?

Christus werd geslacht op de dag van pascha. Wat was dan zijn 'laatste avondmaal'?

"De onderlinge bijeenkomst" is "buiten de legerplaats". Buiten het officiële circuit.

TOESPRAKEN

Verbaas u hoe de data in verband met Pascha exact hun vervulling hebben gekregen!


Profeteren, spreken in tongen en gaven van kennis zijn reeds lang 'over de datum'...

Hoe en of de overheden functioneren is geen zorg voor de onderdanen. Voor hen geldt...


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zlf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk is toestemming van de auteur nodig.