GoedBericht prikbord
 regels   ·  www.goedbericht.nl   ·  ontdek grondtekst met ISA
 - Forums - Reactie - Statistieken - Registreren - Zoeken -
 
www.goedbericht.nl / DISCUSSIE / was Golgotha het Offer?
Schrijver Bericht
Andre Piet
Admin
# Geplaatst: 21 Jun 2006 14:20 - Aangepast door: Andre Piet


In deze thread kunt u reageren op samenvatting deel I van de Bijbelstudiedag (2006).

In deze studie wordt betoogd dat het opstijgen van de offers vooruitwijst naar de dag van de opstanding. Golgotha was niet het Offer maar de slachting die daaraan vooraf ging. Christus stierf om op te kunnen staan en zo de dood te overwinnen.

Sophie
# Geplaatst: 23 Jun 2006 20:31


Hallo André fijn dat je forum weer open is.

Wat het offer betreft, moet ik altijd denken aan offreren en dat is aanbieden.
Als we naar Izak kijken werd Hij geofferd in de zin van: "HIj werd aangeboden aan de Vader"

Het schijnt dat de dochter van Jeftha ook niet echt gedood is, maar ook apart gezet om geoffreerd te worden. Jeftha had de Heer een gelofte gedaan en zijn dochter zou hij in ruil offreren.

Frappant is dat in Richteren 11 vers 37 weer die 2 maanden worden genoemd en zoals bekend staat 2 voor de huidige bedeling.
In vers 38 nog een keerr en zijn beweende haar maagdom tijdens die 2 maanden.
Wij geloven dat na 2 dagen en op de derde dag nieuw leven tot stand komt en ziedaar in vers 39: ..."En het geschiedde ten eind van twee maanden dat zij tot haar vader wederkwam, die aan haar volbracht zijn gelofte, die hij beloofd had; en zij heeft geen man bekend.
Vervolgens komt in het laatste hoofdstuk nog het getal 4 aan de orde.
Vier spreekt over de stoffelijke wereld.

Terug naar je studie: Op een ander forum bleek dat men nog steeds denkt dat de koperen slang in de woestijn wijst op de kruisiging, maar Zijn kruisiging was een vernedering, dus dat typologische beeld in de woestijn wijst op de verhoogde Christus.

Zijn offer was m.i. Zijn opstanding ,want Johannes 20 vers 17 zegt dat Hij Zich ging offreren aan de Vader en Hij bood toen ook de Gemeente aan als je dat zo kunt zeggen, Hij ging toen heen om plaats te bereiden.

Het bloed wat moest vloeien tijdens zijn lijden was omdat de wet dat eiste om een schuld in te lossen, kun je het zo zeggen?
Hij werd tot zonde gemaakt anders kon Hij niet sterven.
Wanneer dat gebeurde zal ik dan maar even terzijde laten.

Misschien staat het wat door elkaar, maar het is moeilijk om het goed te verwoorden.
Ik heb wat punten eruit gehaald voor de discussie.

Sophie
# Geplaatst: 23 Jun 2006 20:37


Toen ik onlangs zei dat velen bij het kruis blijven steken en dat daar hun redding niet in gelegen is of hun behoud, waren de rapen gaar.
Maar nieuw leven komt tot stand bij de opstanding en daarin ligt ons behoud.
Wij zingen wel dat we moeten roemen in het kruis en ik begrijp wel wat men bedoelt maar we moeten toch niet vergeten dat het Zijn dieptepunt was en dat Hij mens werd om die weg in vernedering maar ook in gehoorzaamheid te gaan om daarna verheerlijkt te worden en boven alle naam gesteld te worden.
In die Verlosser en Heiland roem ik graag.
En dank Hem voor wat Hij voor de wereld heeft over gehad.... en dat is Zijn lijden en sterven.

Angelique
Forum Lid
# Geplaatst: 24 Jun 2006 22:29


Tsja...ergens is de opstanding natuurlijk wel veel meer het teken van overwinning en glorie. De kruisdood was uiteraard vreeslijk ( ik moet er niet aan denken). Maar was Jezus hele leven hier op aarde niet voor Hem een lijdensweg? Hij die wist waar Hij vandaan kwam en dat alles opgegeven had, die een aards lichaam aannam, terwijl Hij al een geestelijk lichaam had? Was het al niet een vernedering om überhaupt op aarde te komen en was het kruis niet een complimentering daarvan?

Zomaar wat gedachten en ideeën.

Hermanus
Forum Lid
# Geplaatst: 25 Jun 2006 09:39 - Aangepast door: Hermanus


Hi Andre,

Ik ben blij met je initiatief om weer een soort forum op te zetten! Hou het wel in de hand hè;)

Vraag: Waarom trek je het Offer van Christus zo uit elkaar, als zou dit slechts de opstanding (het opstijgen van de lieflijke reuk) zijn en de kruisdood slechts een slachting daaraan voorafgaand ?? Dat lijkt op een woordenspelletje...

Het hele leven van de Here Jezus was toch een brandoffer (zie hier ben ik om uw wil te doen...), een gehoorzaamheid leren uit het lijden (Hebr.) en een gehoorzaam worden zelfs tot aan de kruisdood (Filipp.).

Kortom lijkt het mij niet juist om bij het begrip "offer" het brengen ervan en de aanname door God zo uit elkaar te gaan trekken, door het woord voor één kant van de zaak te reserveren...

Men vergelijke de offers van Kain en Abel, waarbij de ene wel en de andere geen lieflijke reuk was/ werd aangenomen.

Ik geef wel toe dat de aanname (opstanding van Jezus)doorslaggevend is maar ook een bewijs van het feit dat reeds het brengen (kruisdood van Jezus) een lieflijke reuk was...

Let wel: de vervloekte tot zonde gemaakte Gehangene was op zich natuurlijk GEEN lieflijke reuk, maar de opoffering van Degene die zich tot Gehangene liet maken, om de vloek van de Wet te ondergaan en de schuld van Israel aan de Wet plaatsvervangend te betalen.

PS De schuldbetaling en genoegdoening die ook een kant van het offer inhouden, zie ik dus niet zozeer als aan God (die kan zondermeer vergeven natuurlijk, ook zonder genoegdoening), maar aan de Wet.... die de dood eist van de overtreder.

HG
Hermanus

James
Forum Lid
# Geplaatst: 25 Jun 2006 15:20


Hermanus
Hermanus,

Leuk dat zoveel bekenden van het oude forum weer komen opduiken, inclusief een welbekende die aanvankelijk zich probeerde te vermommen onder een andere naam. Ra ra wie dat is.

Jij schrijft: ....en de schuld van Israel aan de Wet plaatsvervangend te betalen.

Bedoel je daarmee dat Jesus alleen 'plaatsvervangend' voor Israel is gestorven en niet 'plaatsvervangend' voor ons heidenen?

Ik heb nog altijd moeite met de leer van het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer.

Gr. James

Hermanus
Forum Lid
# Geplaatst: 25 Jun 2006 19:07


James,

Rara wie is dat?

Ik niet hoor, dit was mijn eerste bijdrage. Maar Veritas kwam mij na een paar zinnen ook al heel erg bekend voor.... ;) Mooi toch? Een teken dat we zijn vroegere bijdragen in ieder geval goed gelezen hebben.

Bedoel je daarmee dat Jesus alleen 'plaatsvervangend' voor Israel is gestorven en niet 'plaatsvervangend' voor ons heidenen?

Natuurlijk niet.

Paulus doelt waarschijnlijk wel specifiek op de Wet die aan Israel gegeven was als hij schrijft: "...toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven" (Rom.7:9).

Van de heidenen zegt hij echter ook: "...hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen..."(Rom.1:32) Hoe zij die rechtseis van God zouden moeten kennen is natuurlijk vraag 2.

Aan die rechtseis heeft Jezus door Zijn dood voldaan, al denk ik achteraf dat plaatsvervangend niet zo'n goed woord is... het is eigenlijk samenvattend: "... dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven." (2Cor.5:15)

Dat is wel iets heel anders dan te stellen dat God niet kan of wil vergeven zonder bloed te zien o.i.d., maar is gewoon onderdeel van de huishoudingen die Hij met de mensheid gaat.

HG
Hermanus

James
Forum Lid
# Geplaatst: 25 Jun 2006 23:48


Hermanus

<Mooi toch? Een teken dat we zijn vroegere bijdragen in ieder geval goed gelezen hebben. >

Inderdaad mooi, verstrekt veel stof tot nadenken.

Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt met samenvattend: Zou het Engelse "inclusiveness" ook geen beter woord zijn dan het idee van "plaatsvervangend"?

Gr. James

Debora
Forum Lid
# Geplaatst: 26 Jun 2006 08:01


Ik zat dus onder het verkeerde onderwerp.
Hier nog maar is proberen dan .

Over Golgotha heb ik nog een vraag.
Waarom verliet God zijn zoon tijdelijk en werd het donker op de aarde?
Dat had toch niets met mensen grootste zonde te maken?

Mvg Debora

Sophie
# Geplaatst: 26 Jun 2006 19:44


Bij het sterven van de Here Jezus wat Zijn diepste vernedering was, stierf ook de gehele wereld en viel daarom in de diepste duisternis.
En dat is nog zo, behalve degenen die met de Heer zijn opgestaan en zodoende door geloof nieuw leven ontvingen.
Dat is de nieuwe schepping waarvan de Heer Die tot Christus gesteld werd bij die gelegenheid de Eerstgeborene werd en wij met Hem.
Daarom; "Ik wandel in het Licht met Jezus (Christus).

Waarom God Hem tijdelijk verliet is omdat m.i. God op dat moment de wereld dood verklaarde in Jezus, zoals Romeinen 1 dat beschrijft ongeveer, want dit is mijn interpretatie.

God wekte Hem daarna op en werd Hij uitermate verhoogd en verheerlijkt, maar dat was niet die Jezus die de wereld in de dood meenam, maar Christus Die tot Zoon en Erfgenaam werd gesteld en Hogepriester.

Andre Piet
Admin
# Geplaatst: 26 Jun 2006 23:12 - Aangepast door: Andre Piet


Hermanus,

>>>Vraag: Waarom trek je het Offer van Christus zo uit elkaar, als zou dit slechts de opstanding (het opstijgen van de lieflijke reuk) zijn en de kruisdood slechts een slachting daaraan voorafgaand ?? Dat lijkt op een woordenspelletje...

Het hele leven van de Here Jezus was toch een brandoffer (zie hier ben ik om uw wil te doen...), een gehoorzaamheid leren uit het lijden (Hebr.) en een gehoorzaam worden zelfs tot aan de kruisdood (Filipp.).
<<<

Het gehoorzame leven van de Here Jezus op aarde, zie ik voorafschaduwd in het gave offerdier dat geen enkel gebrek mocht hebben. Maar dat was nog niet het offer.
Vervolgens werd het gave dier geslacht (> kruis) maar ook dát was nog niet het offer.
Het eigenlijke offer vond plaats, als het offerdier, NA DE SLACHTING opsteeg, op het altaar. "Gode tot een liefelijke reuk". Houden we de parallel vast, dan kan het niet missen, of dit laatste verwijst naar Christus' opstanding uit de doden "en al de heerlijkheid daarna".

mvg,

Andre Piet
Admin
# Geplaatst: 26 Jun 2006 23:26 - Aangepast door: Andre Piet


Debora,

>>>Over Golgotha heb ik nog een vraag.
Waarom verliet God zijn zoon tijdelijk en werd het donker op de aarde?
Dat had toch niets met mensen grootste zonde te maken?
<<<

God gaf Zijn Zoon over aan wetteloze mensen (vergl.Hand.2:23). Hij greep niet in, Hij liet het hen doen. Dat wordt 'zichtbaar' in de dichte duisternis van drie uren. Op Golgotha werd "het Licht der wereld" gedoofd - en het werd (dus) duister.
Het idee dat het duister werd omdat God zou toornen over Zijn Zoon vind ik nergens terug.
Trouwens, het woord 'verlaten' in "Mijn God, mijn God, waartoe hebt Gij mij verlaten", wordt elders weergegeven met 'overgelaten' (Hand.2:27, 31; Rom.9:29).

mvg,

boukje
Forum Lid
# Geplaatst: 26 Jun 2006 23:51


Moet je je het toch eens voorstellen, 3 uren dichte, diepe duisternis. Ik kan me zo voorstellen dat iedereen die bij de kruiziging aan wezig was dat die toch wel het als heel bijzonder hebben ervaren. Dit was toch niet zoals het anders altijd ging. Ik denk haast dat iedereen die erbij was wel het besef moest hebben gehad dat Jezus een rechtvaardige was en niet alleen de centurio (NBV). Ja er staat ook nog in Lucas dat iedereen zich op de borst sloeg op weg naar huis.

Debora
Forum Lid
# Geplaatst: 27 Jun 2006 09:47 - Aangepast door: Debora


Andre Piet.

U vertelde dat na de kruisiging = mens grootste zonde , God ons ging vergeven. Deze grootste zonde bedekt alles wat wij ooit verkeert deden of zullen doen.

Een enorme liefdevolle daad van God naar ons mensen toe. "Erger dan die zonde kan het niet en nu ga Ik jullie mensen vergeven."

Maar waarom gaf Hij dan Zijn Zoon 3 uren over aan wetteloze mensen? Als de daad een, van een en al liefde was, dan vind ik deze uren onbegrijpelijk.
Het zal wellicht niet eerbiedig zijn maar in mijn ogen verergerde Hij het leed van Zijn Zoon opzettelijk. Why?

Sophie het was dus leed aan onze Heer met als doel de symboliek naar ons? Onverkropbaar dan.

Mvg

Hermanus
Forum Lid
# Geplaatst: 27 Jun 2006 21:16 - Aangepast door: Hermanus


Andre,

JIJ:Het eigenlijke offer vond plaats, als het offerdier, NA DE SLACHTING opsteeg, op het altaar. "Gode tot een liefelijke reuk". Houden we de parallel vast, dan kan het niet missen, of dit laatste verwijst naar Christus' opstanding uit de doden "en al de heerlijkheid daarna".

Is die parallel niet een beetje geforceerd?

Dat de slachting voorafging aan de offerande is volgens mij noodzakelijkerwijs onontkoombaar en verder van weinig betekenis, omdat: het "bloed van de slachting" en het "vlees van de slachting" in de schaduwen tegelijkertijd tegenwoordig gesteld werden bij het altaar:

Zelfs bij het zondoffer moest het bloed nog worden uitgestort aan de voet van het altaar en het vet erop worden verbrand (Lev.4:7-8) en bij andere offers ook (Lev.1:11,12; 3:2-5)

De "slachting" wordt dus naar het altaar verplaatst...

Wat dacht je hiervan:

1. "Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot VERGEVING der zonden..." (Matth.26:28)

Ik kan hier niets anders in lezen dan vergeving (kwijtschelding van schuld) door bloedstorting (waardeloos zonder opstanding natuurlijk, maar toch...).

2. "Veel meer zullen wij, door Zijn bloed GERECHTVAARDIGD (vrijgesproken van schuld) behouden worden van de toorn."(Rom.5:9)

3. "Het bloed van Jezus, Zijn Zoon, REINIGT ons van alle zonde."(1Joh.1:7)

Hier valt zeer veel over te zeggen natuurlijk, maar ik vermoed dat we hier enig verschil van mening hebben, tenzij ik je verkeerd begrijp...

HG
Hermanus

Andre Piet
Admin
# Geplaatst: 28 Jun 2006 14:41 - Aangepast door: Andre Piet


@ Debora

>>> Maar waarom gaf Hij dan Zijn Zoon 3 uren over aan wetteloze mensen? Als de daad een, van een en al liefde was, dan vind ik deze uren onbegrijpelijk.
Het zal wellicht niet eerbiedig zijn maar in mijn ogen verergerde Hij het leed van Zijn Zoon opzettelijk. Why?
<<<

Het was God die Zijn Zoon op het kruis overliet aan de wereld. Inderdaad, opzettelijk. Door deze daad van ultieme vijandigheid te laten gebeuren, kon God tonen wat 'genade' en 'verzoening' is ("Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen..."). Vergl. Rom.5:20.

@ Hermanus,

inderdaad zonder bloedstorting geschiedde er geen vergeving. Maar je zult toch met me eens zijn dat het louter slachten van een dier geen offer was. Het moest daarna OP het altaar terecht komen en opstijgen. Dat is toch het eigenlijke offer? Slachtoffer = slachten + offer.

mvg,

Angelique
Forum Lid
# Geplaatst: 29 Jun 2006 21:43


Hai Debora

Je schreef dat God het leed van Zijn Zoon verergerde door Hem zolang in het duister te laten. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, hang je daar en dan ook dat nog. Toch zit ik zelf hierbij aan twee dingen te denken.
Jezus heeft al ons leed en pijn op zich genomen. En geloof het of niet, niet iedereen zit het licht van God. Het niet zien van God was iets wat Jezus in de rest van Zijn leven niet had ervaren. Ook denk ik hierbij aan God. Wat zou ik doen als ik zag dat iemand mijn kind vermoorde? Ik zou die persoon naar de str...vliegen...wees eerlijk. Als God Zijn aangezicht niet had afgewend, zou Hij dan niet hetzelfde gedaan hebben? En zou wellicht het afwenden van Zijn gelaat/ het weg nemen van Zijn licht ook juist niet als een liefdevolle daad gezien kunnen worden? Zou Hij ons - menselijkerwijs gesproken - niet met 1 vaag van de aardbodem weggeveegd hebben!

MvG Angelique

Ploni Almoni
Forum Lid
# Geplaatst: 29 Jun 2006 23:51


inderdaad zonder bloedstorting geschiedde er geen vergeving. Maar je zult toch met me eens zijn dat het louter slachten van een dier geen offer was. Het moest daarna OP het altaar terecht komen en opstijgen. Dat is toch het eigenlijke offer? Slachtoffer = slachten + offer.

Even ter aanvulling en bevestiging:
Ezechiël 44:10 Maar de Levieten, die verre van Mij geweken zijn, als Israël ging dolen, die van Mij zijn afgedwaald, hun drekgoden achterna, zullen wel hun ongerechtigheid dragen;
11 Nochtans zullen zij in Mijn heiligdom bedienaars zijn, in de ambten aan de poorten van het huis, en zij zullen het huis bedienen; zij zullen het brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten, en zullen voor hun aangezicht staan, om hen te dienen;

15 Maar de Levietische priesters, de kinderen van Zadok, die de wacht Mijns heiligdoms hebben waargenomen, als de kinderen Israëls van Mij afdwaalden, die zullen tot Mij naderen, om Mij te dienen; en zullen voor Mijn aangezicht staan, om Mij het vette en het bloed te offeren, spreekt de Heere HEERE;

Dies
Forum Lid
# Geplaatst: 8 Jul 2006 10:11


Je schreef dat God het leed van Zijn Zoon verergerde door Hem zolang in het duister te laten. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, hang je daar en dan ook dat nog. Toch zit ik zelf hierbij aan twee dingen te denken.
Jezus heeft al ons leed en pijn op zich genomen. En geloof het of niet, niet iedereen ziet het licht van God. Het niet zien van God was iets wat Jezus in de rest van Zijn leven niet had ervaren. Ook denk ik hierbij aan God. Wat zou ik doen als ik zag dat iemand mijn kind vermoorde? Ik zou die persoon naar de str...vliegen...wees eerlijk. Als God Zijn aangezicht niet had afgewend, zou Hij dan niet hetzelfde gedaan hebben? En zou wellicht het afwenden van Zijn gelaat/ het weg nemen van Zijn licht ook juist niet als een liefdevolle daad gezien kunnen worden? Zou Hij ons - menselijkerwijs gesproken - niet met 1 vaag van de aardbodem weggeveegd hebben!


Angelique,

Een interessante gedachte! Het sluit in elk geval aan bij Jes 45:15 >
Voorwaar, Gij zijt een God, die Zich verborgen houdt, de God van Israel, een Verlosser.

God houdt Zich verborgen, wendt zijn aangezicht van ons af, tegelijkertijd, blijft hij de God van het verbond met Israël, de Verlosser van de schepping. Er is hier vast wel sprake van een wonderlijke samenhang.

mvg
Dies

pieter
Forum Lid
# Geplaatst: 5 Aug 2006 15:30


hier staan nogal wat teksten bij elkaar, waaruit, zo oogt het de schrift duidelijk maakt, dat de bloedstorting des Heren nodig was om des mensen schuld te voldoen.

het is niet bedoeld als kritiek, maar soms lijkt het er op. dat je de ene spitsvondigheid na de andere uit de Schrift wil opdienen!

bovenstaande uitleg van de verzoening is er 1, maar ook die gezochte verklaring, dat Gd aldus zijn vijanden vurige kolen op het hoofd zou laden, door Zijn Zoon te laten slachtofferen!

neem je Gd wel echt serieus als je aan pak hem beet figuren als hitler,stalin en mao denkt:G*d gaat van deze onmensen mensen naar zijn wil maken, door ze te confronteren met de dood des Heren.

als je dat wilt volhouden, dat is de vraag, in hoeverrre typologie en analogie enige betekenis hebben; immers als iemand met de meest gruwelijke ontmenseling op zijn kerfstok min of meer daarmee wegkomt, al dan niet met het schaamrood op de bakkes vanwege de vurige kolen,is het dan net niet als in ons nederlandse rechtssysteem, waar ook meestal de daders er redelijk goed, en de meeste slachtoffers er nogal vaal slecht afkomen, alleen dan nog vele malen sterker!

Martin
Forum Lid
# Geplaatst: 5 Aug 2006 20:41 - Aangepast door: Martin


Beste Pieter,
De vraagt rijst bij mij op, hoe ziet u dat hele proces dan?
Het is jammer dat u alleen een soort interviewer speelt (u noemt het zelf geen kritiek en aanval leek me weer te zwaar).
Graag zie ik uw uiteenzetting daarvan of het onderwerp van deze thread:"Was Golgotha het offer" of een of ander hersenspinsel van uw kant.

De visie dat een slachting niet het offer is lijkt me heel helder en aannemelijk.
Een slachting is een zonde opzich las ik vandeweek, een onschuldig dier, jong, energiek en in de bloei van zijn leven slachten is een gruwel op zichzelf.
En in mijn nederige mening een wezenlijk verschil met het uiteindelijke offeren.
Datzelfde geldt voor de Heere Jezus, zo puur zo mooi zo goed en dan worden geslacht, is dat voldoende die slachting is dat waar het om ging???
Hoe ziet u dat?

Mvg,
martin

pieter
Forum Lid
# Geplaatst: 5 Aug 2006 21:11


met hermanus in een bovenstaand stukje is mijn vraag, waarom Golgotha tot een 2-ledige interpretatie moet leiden; in datzelfde verband viel het me op, dat de eben haezer opv. haaks staan op gevestigde dogma's; nou is dat geen punt idd, als onbijbels denken daarmee wordt ontmaskerd; maar ik zie vaak het verschil tussen de ene uitleg tegen de andere uitleg niet!
vb: het bekende maranatha atijd vertaald als (moge) de Heer komen! naar het onderliggende aramees, zou volgens apiet fout uitgelegd zijn door eminente taalkundigen uit vele eeuwen, en nix anders zijn dan een banvloek. slapen al die geleerden en kenners dan!
nu is dit vb niet van fundamentele betekenis voor andere opv, maar anders wordt het met dingen als eeuwigheid,eeuwige straf etc;
men kan bv het bijvoegelijk nw aionios=eeuwig gevoegelijk neerzetten als een woord, dat dezelfde betekenisontwikkeling heeft doorgaan als bij ons;
eeuw= een zeker tijdperk. eeuwig heeft een subjectieve ontwikkeling van eeuwig in de zin van oneindig in zich in onze taal zowal als in oudgrieks!

ik voel me enorm verwant met de opv van eben haezer en apiet, maar soms bekruipt je het idee: wordt hier niet het 1 en ander weggeredeneerd!
een zorg , die ik veel bijdragen expliciet en impliciet terugvind!

Martin
Forum Lid
# Geplaatst: 6 Aug 2006 01:17 - Aangepast door: Martin


Beste Pieter,

De woorden slachten of slachting en offer of offeren staan in onze woordenboeken ver uit elkaar.

Natuurlijk een (vlees)offer zonder slachting is m.i. onmogelijk.
Maar zoek nu eens op lieflijke reuk, het gaat altijd om het opstijgen (het branden) niet om de slachting die, een zonde voor een zonde ruilen is.
Denk aan schaken daar is de term offer ook bekend!

De christelijke wereld nee eigenlijk zelfs de hele religieuze wereld meent zich vast te moeten houden aan (groot) geleerden die zeer precies te werken gingen (met de hun beschikbare middelen) tot de 16e eeuw.
Jacob Arminius is zo een beetje de laatste theoloog die daadwerkelijk een andere visie "durfde" te brengen.

Sindsdien is het meer een kwestie van napraten en herschrijven geworden.
In Amerika echter is tussen 1800 en 1850 de "leer der alverzoening" weer helemaal terug op de kaart met (naar mijn idee) het hoogtepunt met de heer A.E.Knoch.

De nu beschikbare middelen met als voorbeeld:allerlei bijbelvertalingen, snelle informatie verwerking maar vooral ook de communicatie met internet als hoogtepunt hebben ons mogelijkheden gegeven die voor al die eerdergenoemden niet beschikbaar waren.

Als ik een woordstudie doe heb ik die binnen 1 avond (ruw) op papier, de mensen die de (nu geldende) doctrines hebben "uitgedacht" hebben hier hun levenswerk van gemaakt, totale toewijding!

Luther zat alleen op een zoldertje verstopt!
Een enorm respekt heb ik voor die man, hij heeft alles in zn eentje (uiteraard met hulp van God) uitgezocht.Geen medestanders, geen hulp van anderen en leerstellingen die radicaler waren
(ten opzichte van de geldende kerk leer) dan menig A.Piet stelling.
Maranatha ja dat is een lastige idd maar net als u stelt denk ik niet dat we daarop aangekeken zullen worden bij onze Vader.

Ik heb al vele bijzondere zaken "ontdekt" dankzij programmas als ISA en bibleworks, dit zijn absolute Gods geschenken, zowel de informatica alsmede de eerder genoemde programmas.Niemand heeft de volledige Bijbelse waarheid nog weten te achterhalen, hiervan ben ik overtuigd!

Andrés werk m.b.t. het onderwerp verzoening is naar mijn idee revolutionair en iets dat zo op de oppervlakte van de Schriften te vinden is!
Laat staan wat er dieper (in de Schrift) nog verborgen ligt!!!
We hebben of we het nu willen of niet te maken met een theologische baggage en vertroebeling van maar liefst 1950 jaar!

Het feit dat velen zaken anders zien dan u of ik (of A.Piet), maakt iets niet waar of onwaar.
Als democratie zou gelden in de theologie zouden we de eindeloze hel doctrine aan moeten hangen en ik denk zelfs het vagevuur erbij om naar niet over de "moeder Gods" te hoeven spreken.
A.Piet stelt gelukkig niet "wie gelooft dat maranatha iets moois betekend is dom"
Zo dom is hij niet ;)


Overigens vindt ik uw laatste post al een stuk "opbouwender" dan die van daarvoor en ik hoop dat u deze lijn zult volgen, ik vindt het een zeer prettig te lezen post.

Lieve groet,

Andre Piet
Admin
# Geplaatst: 6 Aug 2006 21:06


Martin

>>>Luther zat alleen op een zoldertje verstopt!
Een enorm respekt heb ik voor die man, hij heeft alles in zn eentje (uiteraard met hulp van God) uitgezocht. Geen medestanders, geen hulp van anderen en leerstellingen die radicaler waren (ten opzichte van de geldende kerk leer) dan menig A.Piet stelling.
<<<

Dat zeg je nou... maar vorig jaar nog schreef iemand in een brochure (n.a.v. de boodschap van Goedbericht.nl):
"Men onderwijst dat God een redder is van alle mensen. Dat vraagt om een diepgaand onderzoek, want als dát waar is, dan hebben Christenen een revolutionaire Boodschap te vertellen waarbij de Reformatie verbleekt... ".
Voor de rest ben ik het uiteraard helemaal met je eens.

mvg,

Martin
Forum Lid
# Geplaatst: 6 Aug 2006 22:20 - Aangepast door: Martin


André,

Ik ben het helemaal met die brochure schrijver eens dat "alverzoening" de reformatie doet verbleken.

Echter zei ik:
Dat de leerstellingen van Luther radicaler waren (t.a.v.de geldende kerk leer) dan menig A.Piet stelling.

Ik moet wel erkennen dat ik de "leer der alverzoening" niet in mn hoofd had toen ik mijn vorige post schreef, ik dacht meer aan zaken die jij werkelijk zelf hebt "gevonden".

Moest God verzoend worden, is naar mijn idee een echte door A.Piet gevonden zaak en ik wil je dan ook aanraden patent aan te vragen daarop!

Als laatste wil ik uiteraard graag weten wie die brochure schreef en hoe het staat met het "diepgaand onderzoek"!

De "diepgaande onderzoeken" die op niets uitlopen (men blijft tegen) zijn niet zo diepgaand als lijkt.
Als ik studies tegen alverzoening doe (en die doe ik vaak) dan merk je dat men het helemaal niet wil uitzoeken (als je het over een vrije wil hebt).

Het is verbazingwekkend om te zien hoe men alverzoening verwerpt en hierdoor meer dan 100 Schriftplaatsen moet verdraaien!
Met als hoogtepunt Calvijn die Paulus zijn capaciteiten (als schrijver) als choatisch omschrijft en hem eigenlijk als incompetent bestempeld.
Het feit alleen al dat er enorme bijbel uitleg nodig zou zijn bij "de Paulinische brieven" getuigd m.i. van weinig zicht op de zaken en vertroebeling van de feiten.

Inmiddels ben ik aardig afgedreven van het onderwerp en stop ik met mijn post.

Lieve groet,

Andre Piet
Admin
# Geplaatst: 9 Aug 2006 14:20


Martin

>>> Moest God verzoend worden, is naar mijn idee een echte door A.Piet gevonden zaak en ik wil je dan ook aanraden patent aan te vragen daarop! <<<

Pantentaanvraag heb ik geprobeerd, maar de auteursrechten liggen bij ene Paulus van Tarsus... ;-)

mvg,

Reactie
Tekst vet maken  Tekst cursief maken  Tekst onderstrepen  Afbeelding invoegen  Link invoegen  Uitschakelen *Wat is dat?

 » Naam  » Wachtwoord 
 Alleen geregistreerde bezoekers kunnen hier een bericht plaatsen. Je kunt inloggen of je hier registreren.
 

miniBB™ © 2001-2006