GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
23 mei weblog het 'evangelie' volgens Opwekking 2015
21 mei audio powerpoint Paulus' voetsporen (12) Hd.14:21-14:28
20 mei weblog de liefde Gods uitgestort in onze harten
17 mei audio powerpoint video-file het brandofferaltaar
14 mei weblog hemelwaarts!
12 mei weblog danken & denken
10 mei audio powerpoint video-file op deze rots...
8 mei weblog mail van een agnost
7 mei audio powerpoint het Evangelie van de genade Gods (6)
6 mei weblog een reis naar de hel?
1 mei weblog evangeliseren zonder Christus?
30 apr audio powerpoint Paulus' voetsporen (11) - Hd.14:1-14:20
29 apr weblog gekomen om de wet te vervullen
26 apr audio powerpoint video-file tot lof van zijn heerlijkheid!
24 apr audio powerpoint Johannes studie 3 (1:18-31)
22 apr weblog de gezonde woorden van onze Heer
20 apr audio powerpoint het slot van Handelingen 28
18 apr weblog de zon gaat onder in de nacht
17 apr audio powerpoint de verborgenheid van het Evangelie (5)
12 apr audio powerpoint video-file Simson en Delila
archief
 

Volgens een predikant op Opwekking 2015 belandt drie kwart van Nederland in de hel.

God stort zijn liefde uit in onze harten, schrijft Paulus. Hoezo 'uitstorten'? Hoeveel is dat?

Overwegingen bij Jezus' hemelvaart. Wat is de impact van deze gebeurtenis?

Danken en denken - slechts één letter verschillen ze. Maar er is een fundamentelere connectie.


Terugkerend naar Antiochië gaat Paulus via de route waar nog recent ekklesia's waren ontstaan.

Het brandofferaltaar spreekt in alle facetten van de Christus die verrees en opsteeg ten hemel.

"Jij bent Petrus en deze petra zal ik mijn ekklesia bouwen...". Matteüs 16:13-21 nader bezien.


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk dient de bron (www.goedbericht.nl) vermeld te worden.