GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
27 nov audio powerpoint Johannes studie 9 (3:17 t/m 30)
25 nov weblog een oproep vanuit de VS
24 nov weblog chronologie (8): Daniël en Kores
23 nov weblog chronologie (7): Kores tevoren geroepen
22 nov audio powerpoint video-file Mij komt de wraak toe...
20 nov audio powerpoint reken maar (4)
18 nov weblog oproep tot bewapening?
15 nov audio powerpoint winnen of verliezen?
13 nov audio powerpoint Paulus' voetsporen (17) Hd.16:14-34
12 nov weblog vervloeking voor wie?
8 nov audio powerpoint video-file dankdag...
6 nov audio powerpoint Johannes studie 8 (3:11-16)
5 nov weblog de Bijbel, verkrachting en Pauw
2 nov weblog chronologie (6) 70 jaar verwoesting
31 okt weblog chronologie (5) van Salomo tot Nebu...
30 okt audio powerpoint reken maar (3)
25 okt audio powerpoint video-file de valstrik van het kruis
24 okt audio powerpoint Paulus' voetsporen (16) Hd.16:1-14
21 okt weblog wees dus volmaakt?
20 okt weblog het Goede Bericht als 'skandalon'
18 okt audio powerpoint Jozef in tranen
16 okt weblog chronologie (4): van uittocht tot Salomo
archief
 

Een bewogen mail vanuit de VS. Wie zou de GoedBericht-blogs kunnen en willen vertalen?

Welke rol speelde Daniël in Kores' besluit om de tempel te herbouwen?


De GOD van Israël voorspelt niet, Hij voorzegt. En de machtige koning Kores ondervond dat...

Riep Jezus zijn discipelen op om een letterlijk zwaard aan te schaffen?


Johannes 3:16 heet bekend te zijn. De toelichting daarop ook? Daarover gaat deze studie.


In Romeinen 12 laat Paulus zien wat in de praktijk onze logische eredienst is. Vrede en verzoening!

Het fascinerende verhaal over hoe Kores overtuigd werd om de tempel te herbouwen.

Wat heeft het rennen in de renbaan gemeen met Israëls woestijnreis. En wat leert dat ons?


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2015 Andre Piet.