GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT TOEGEVOEGD
29 aug weblog breedte, lengte, hoogte en diepte
27 aug weblog geen daden maar Woord
25 aug weblog zeven dagen als blauwdruk
24 aug audio powerpoint schapen & bokken
22 aug weblog pro-Israël?
20 aug weblog een email aan GoedBericht.nl
18 aug weblog van kaft tot kaft
17 aug audio powerpoint de Heer waardig wandelen video gereed
15 aug weblog Job als type van het volk van Jakob
12 aug weblog lieflijke voeten
10 aug audio powerpoint Paulus te Milete (I)
7 aug weblog apostel... door Gods wil
6 aug weblog echtbreuk in het hart
3 aug audio powerpoint video-file Psalm 115 - lou loene
2 aug weblog homofoob
31 jul weblog metanoia
28 jul weblog Jezus redt?!
27 jul audio powerpoint een pracht vrouw!
24 jul weblog RevaGo-conferentie 4 oktober
21 jul weblog fataal vertaald
20 jul audio powerpoint video-file fatalistische drogredenen
18 jul audio powerpoint Hebreeën studie 27
15 jul weblog "... dan zijn jullie nog in jullie zonden"
archief
 
RECENTE BLOGS

Paulus spreekt van een adembenemende breedte, lengte, hoogte en diepte. Maar van wat?

Het Evangelie is niet naar de mens. Het keert menselijke vanzelfsprekendheden om.

De zeven dagen in Genesis 1 als blauwdruk van Gods creatieve werk in deze oude schepping.

Opmerkelijk... streng-Joodse mannen met spandoeken waarin het zionisme wordt veroordeeld.

TOESPRAKEN

Het laatste oordeel, daarover zou het bekende Matteus 25 gaan. Maar is dat ook zo???

In Kolosse 1 lezen we een gebed van Paulus. Verbaas u over de hoogten waartoe het ons opvoert.

Paulus' afscheidsboodschap bij het strand van Milete. Paulus vertrok, maar wat liet hij hen na?


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zlf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk is toestemming van de auteur nodig.