GoedBericht op Facebook

 HOEZO GOEDBERICHT?
GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus die, zoals voorzegd, gedood werd maar op de derde dag uit het graf werd opgewekt. Door Hem brengt GOD zijn voornemen met ieder schepsel tot een succesvol einde!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
27 mei audio powerpoint Johannes studie 16 (6:30-47)
25 mei weblog elke zonde buiten het lichaam om?
22 mei audio powerpoint video-file God verheerlijken in je lichaam
20 mei audio powerpoint reken maar 10: 120 jubeljaren
15 mei audio powerpoint video-file de Geest van het leven
12 mei audio powerpoint Paulus' voetsporen (25): Hand.19:10-20
11 mei weblog update nieuwe website
8 mei audio powerpoint video-file Loïs & Eunice
6 mei weblog het struikelblok van Robert Haasnoot
6 mei audio powerpoint Johannes studie 15 (5:16-5:30)
5 mei weblog de afstand Olijfberg - Jeruzalem
28 apr weblog deed Paulus aan overdoop?
26 apr weblog creationisme (3) de rol van het kwaad
24 apr audio powerpoint God is GOD
24 apr audio powerpoint video-file ongezuurd feestvieren!
21 apr audio powerpoint Paulus' voetsporen (24): Hand.19:1-9
21 apr weblog creationisme in zwaar weer (2)
20 apr weblog creationisme in zwaar weer (1)
18 apr weblog Luther zélf over zijn 500e jubileumjaar
17 apr audio powerpoint video-file onze geliefde broeder Paulus
15 apr audio powerpoint Johannes studie 14 (4:46-5:16)
12 apr weblog was Jezus' kruisdood een offer?
10 apr audio powerpoint video-file de wereld ziet mij niet meer...
8 apr audio powerpoint reken maar 9: na zes dagen
6 apr weblog chronologie 19: geen vertraging
3 apr audio powerpoint video-file Kores moet de tempel herbouwen
archief
 

1Korinthe 6:18 zou het moeilijkste vers in het hele Nieuwe Testament zijn...

Hard wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe website. Eind deze maand...

De Katwijkse schrijver Robert Haasnoot vertelt waarom hij niet meer in de kerk komt...


Hoe een onopvallende vermelding van afstand een grote belofte in zich verbergt.


Jezus' toespraak in Johannes 5 is een rechtsgeding waarbij getuigen worden opgevoerd.


Wat kunnen we opsteken van Paulus' woorden over hoererij in een 'gekorintiseerde' wereld?

De geschiedenis tot aan het Messiaanse rijk telt 6 millennia oftewel 120 jubeljaar-cycli...

Tegenover het onvermogen van de sterveling staat het vermogen van “de geest van het leven”...


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2015 Andre Piet.