GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT TOEGEVOEGD
23 apr weblog op de derde dag of na drie dagen?
22 apr weblog op welke datum?
20 apr audio powerpoint de Eersteling
18 apr weblog de simpele waarheid van het kruis
18 apr audio powerpoint Hebreeën studie 21
17 apr weblog 17 Nisan en de Ararat
16 apr weblog begint de omer-telling op 16 Nisan?
14 apr weblog Het laatste avondmaal: de seder?
14 apr audio powerpoint de dagen van Pascha
11 apr audio powerpoint Korinthe-studie nr.24
9 apr weblog de onderlinge bijeenkomst
8 apr weblog pijlen naar omhoog
7 apr weblog de gewoonte om samen te komen
30 mrt audio powerpoint

de overheden boven ons

4 apr audio powerpoint Hebreeën studie 20
3 apr weblog water wordt veranderd in ...
2 apr weblog van heerlijkheid tot heerlijkheid
1 apr weblog is de praktijk belangrijker dan de leer?
30 mrt audio powerpoint video-file Ja, maar...
28 mrt audio powerpoint Korinthe-studie nr.23
27 mrt weblog all you need is...
25 mrt weblog nabij was de plaats van de stad
23 mrt audio powerpoint video-file Jakobus, Petrus & Johannes
21 mrt weblog en ZIE, het voorhangsel scheurde...
archief
 
RECENTE BLOGS

Hoelang lag Jezus in het graf? Klopt het dat Hij op vrijdag stierf? Wat zegt de Schrift?

Het dateren van Jezus' kruisiging en opstanding heeft nogal wat haken en ogen...

Het Evangelie is zó simpel. In één zin vatte Paulus het samen.

Volgens het huidige jodendom is de dag van de Eerstelingsschoof op 16 Nisan. Maar is dat terecht?

TOESPRAKEN

Christus is de Eersteling uit de doden. En Hij verrees op de dag van de eerstelingsschoof!

Waar kwam het voor de Hebreeën op aan, nu Jeruzalem binnenkort verwoest zou worden?

Verbaas u hoe de data in verband met Pascha exact hun vervulling hebben gekregen!


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zlf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk is toestemming van de auteur nodig.