GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT TOEGEVOEGD
21 jul weblog fataal vertaald
20 jul audio powerpoint video-file fatalistische drogredenen
18 jul audio powerpoint Hebreeën studie 27
15 jul weblog "... dan zijn jullie nog in jullie zonden"
13 jul audio powerpoint video-file niet naar de mens
12 jul weblog ellendigste van alle mensen - hoezo?
11 jul audio powerpoint Korinthe studie 29
10 jul weblog "de tweede dood" figuurlijk?
8 jul weblog de boeken bij de grote witte troon
7 jul audio powerpoint wat is "de tweede dood"?
4 jul weblog ontferming vanwege onwetendheid?
3 jul audio powerpoint Hebreeën studie 26
1 jul weblog vleeseters in het paradijs?
29 jun audio powerpoint video-file met dankzegging
28 jun weblog vergankelijk ontworpen
27 jun audio powerpoint Korinthe studie 28
26 jun weblog was de dood er al voor Adam?
24 jun weblog Wat vertel je als men niets weet?
20 jun audio powerpoint Hebreeën studie 25
19 jun weblog niet eerlijk
archief
 
RECENTE BLOGS

Als alles Gods plan is, wat heeft Hij dan nog aan te merken? Wie heeft zijn wil weerstaan?

Een orthodoxe verklaring versus een Bijbelse verklaring. Welke is logischer en zoveel mooier?

In 1Korinthe 15 vers 19 noemt Paulus een argument waarvan de kracht de meesten ontgaat...

Waar moeten we aan denken bij "de tweede dood"? Is dat letterlijk of figuurlijk?

TOESPRAKEN

Fatalisme heeft een schijn van logica. Het lijkt Gods alvermogen te eren. Maar schijn bedriegt...

Het laatste deel van Hebreeën 12. Over het contrast tussen Sinaï (wet) en Sion (genade).

Drie bijzondere claims van Paulus in Galaten 1.
Niet... ook niet... maar...


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zlf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk is toestemming van de auteur nodig.