GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT TOEGEVOEGD
13 sep weblog is er leven vóór de dood?
12 sep audio powerpoint Korinthe studie 30 (hfst.15)
9 sep weblog gisteren en heden dezelfde
7 sep audio powerpoint Waarom de Bijbel Gods Woord is
6 sep weblog engelen herbergen
5 sep audio powerpoint Hebreeën studie 28 (hfst. 13)
3 sep weblog 'het duizendjarig rijk'?
1 sep weblog RevaGo-conferentie 4 oktober: UPDATE
31 aug audio powerpoint Paulus te Milete (II)
29 aug weblog breedte, lengte, hoogte en diepte
27 aug weblog geen daden maar Woord
25 aug weblog zeven dagen als blauwdruk
24 aug audio powerpoint schapen & bokken
22 aug weblog pro-Israël?
20 aug weblog een email aan GoedBericht.nl
18 aug weblog van kaft tot kaft
17 aug audio powerpoint de Heer waardig wandelen
15 aug weblog Job als type van het volk van Jakob
12 aug weblog lieflijke voeten
10 aug audio powerpoint Paulus te Milete (I)
7 aug weblog apostel... door Gods wil
archief
 
RECENTE BLOGS

Of er leven na de dood is, is in het licht van wat Paulus te melden heeft, bijna lachwekkend.

Hebreeën 13 vers 8 wijst op een constante, een waarheid die niet aan verandering onderhevig is.

Mensen hebben zonder het te weten engelen geherbergd. Waar doelt Hebreeën 13:2 op?

Spreekt de Schrift van een 'duizendjarig rijk'? Traditionele misverstanden op een rijtje.

TOESPRAKEN

We zijn in 1Kor.15 aanbeland op het hoogste punt van het Bijbels berglandschap.

Kunstig bedachte mythen genoeg in de wereld. Waarom is de Bijbel van een totaal andere orde?

Eerste bespreking van het afsluitende hoofdstuk in de Hebreeën-brief.


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zlf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk is toestemming van de auteur nodig.