GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
18 apr weblog de zon gaat onder in de nacht
17 apr audio powerpoint de verborgenheid van het Evangelie (5)
12 apr audio powerpoint Simson en Delila
10 apr audio powerpoint in Paulus' voetsporen (10) - 13:38-13:52
9 apr weblog blijven bij de genade Gods
6 apr weblog Er is nog nooit iemand teruggekomen...?
5 apr weblog altijd feest!
1 apr weblog “mijn Heer en mijn God!”
29 mrt audio powerpoint video-file kinderen & ouders
27 mrt weblog niet... ook niet... maar...
26 mrt audio powerpoint het Evangelie van... de voorhuid (4)
24 mrt weblog nieuwe notities bij de Kolosse-brief
22 mrt audio powerpoint video-file man en vrouw in Efeze 5 (2)
20 mrt audio powerpoint in Paulus' voetsporen (9) - 13:26-13:38
19 mrt weblog theoloog verslikt zich in Romeinen 5:18
17 mrt weblog die uw jeugd vernieuwt als een arend
16 mrt audio powerpoint Psalm 103
13 mrt audio powerpoint het Evangelie naar Johannes (1:4-17)
11 mrt weblog Deut. 22:5 en de vrouw in lange broek
8 mrt audio powerpoint video-file man en vrouw in Efeze 5 (1)
archief
 

Simson is een weinig begrepen figuur. Tijdens zijn leven maar ook nu nog steeds miskend.

Geloof begint bij Gods genade. Maar we moeten verder komen... zo wordt ons wijs gemaakt.

Over de dood valt niets zinnigs te zeggen. Nog nooit is iemand daaruit teruggekeerd. O nee?

De 40 dagen vastentijd is voorbij en dan is het het nu 1 dag Pasen. Aldus de kerkelijke kalender...


Paulus is een gezant in ketenen van het geheim van het Evangelie. Wat is dat geheim?

Zoals de zon ondergaat in de nacht, zo ging Simson ten onder aan Delila. Verraden en gedood.

Paulus' toespraak in de synagoge eindigt met een zeer pijnlijke mededeling voor Israël.


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk dient de bron (www.goedbericht.nl) vermeld te worden.