GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
17 dec weblog toch onder de wet?
16 dec weblog de wet als leefregel van dankbaarheid?
15 dec weblog studies van start in Rotterdam!
14 dec audio powerpoint niet onder de wet
11 dec audio powerpoint Korinthe studie 36 (hfst.15:55-58)
10 dec weblog vragen over "de tweede dood" (3)
7 dec audio powerpoint eten & drinken
6 dec weblog Paulus in Arabië
5 dec audio powerpoint in Paulus' voetsporen (4) - 9:17-26
2 dec weblog de levenden en doden
1 dec weblog RevaGo-conferentie 10 jan. in Garderen!
30 nov audio powerpoint sabbat & zondag
28 nov audio powerpoint Korinthe studie 35 (hfst.15:46-54)
27 nov weblog als dankbaarheid een medicijn was...
25 nov weblog Pauw, Segers en Spong in het duister
23 nov audio powerpoint video-file wereldgelijkvormig?
21 nov audio powerpoint in Paulus' voetsporen (3) - 9:8-16
19 nov weblog Vragen over "de tweede dood" (2)
16 nov audio powerpoint video-file Paulus & het toekomstig oordeel
15 nov weblog opgewekt in heerlijkheid
13 nov audio powerpoint Korinthe studie 34 (hfst.15:34-45)
12 nov weblog Vragen over "de tweede dood" (1)
9 nov audio powerpoint de Grote Witte Troon (2)
archief
 
RECENTE BLOGS

Een uitgebreide reactie van iemand die meent dat we wél onder de wet staan...

"Och dat wij uw geboon volbrachten", zucht men in de kerken. Wat ontgaat hen?

Binnenkort zullen naast Rijnsburg en Bodegraven ook studies van start gaan in R'dam.

Moeten we "de tweede dood" per se letterlijk opvatten? Waarom niet overdrachtelijk?

TOESPRAKEN

Geen mens staat vandaag "onder de wet" van Mozes. Evenals Abram leven we uit geloof.

De laatste verzen van 1Korinthe 15. Check of u echt begrijpt waar het om gaat.

Eten en drinken is meer dan alleen een levensbehoefte. Het spreekt van Leven en overvloed!


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zlf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk is toestemming van de auteur nodig.