GoedBericht op Facebook

 HOEZO GOEDBERICHT?
GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus die, zoals voorzegd, gedood werd maar op de derde dag uit het graf werd opgewekt. Door Hem brengt GOD zijn voornemen met ieder schepsel tot een succesvol einde!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
28 apr weblog deed Paulus aan overdoop?
26 apr weblog creationisme (3) de rol van het kwaad
24 apr audio powerpoint God is GOD
24 apr audio powerpoint video-file ongezuurd feestvieren!
21 apr audio powerpoint Paulus' voetsporen (24): Hand.19:1-9
21 apr weblog creationisme in zwaar weer (2)
20 apr weblog creationisme in zwaar weer (1)
18 apr weblog Luther zélf over zijn 500e jubileumjaar
17 apr audio powerpoint video-file onze geliefde broeder Paulus
15 apr audio powerpoint Johannes studie 14 (4:46-5:16)
12 apr weblog was Jezus' kruisdood een offer?
10 apr audio powerpoint video-file de wereld ziet mij niet meer...
8 apr audio powerpoint reken maar 9: na zes dagen
6 apr weblog chronologie 19: geen vertraging
3 apr audio powerpoint video-file Kores moet de tempel herbouwen
31 mrt audio powerpoint Paulus' voetsporen (23) Hd.18:18-28
30 mrt weblog chronologie 18: één dag is als...
29 mrt weblog chronologie 17: na twee dagen
27 mrt weblog triomf over de dood
24 mrt weblog GODS liefde bewezen onvoorwaardelijk
20 mrt audio powerpoint video-file mannelijk & vrouwelijk
17 mrt audio powerpoint reken maar 8: na twee dagen
16 mrt weblog chronologie 16: de link met onze jaartelling
13 mrt audio powerpoint video-file iedereen behouden?!
11 mrt audio powerpoint Johannes studie 13 (4:35-46)
archief
 

Paulus ontmoet discipelen van Johannes de Doper. En ze worden wéér gedoopt. Hoezo?

Het kwaad in de wereld is geen bedrijfsongeval. Het is Gods design....

Waren de dagen in Genesis 1 letterlijke dagen? Verrassend licht op een oud probleem.


In de jaren '70 timmerde het creationisme met elan aan de weg. Wat is daarvan over?


God is GOD. Dat lijkt een open deur intrappen. Maar wat wil het zeggen dat we God als GOD verheerlijken?

Wat heeft het feest van Pesach ons te zeggen? Over frappante profetie en hoe God rekent...


Paulus ontmoet in Efeze discipelen van Johannes de Doper. Worden ze herdoopt?

Hoe zit het met de tijd dat de wederkomst uitblijft? Om dat te weten moeten we bij Paulus zijn.


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2015 Andre Piet.