GoedBericht op Facebook

 GOEDBERICHT!
GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!

UITGANGSPUNT
Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als "apostel van de natiën" in al zijn brieven heeft bekendgemaakt. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat "er staat geschreven". Want... "de Schrift" bewijst én verklaart zichzelf.

RECENT POSTINGS
31 juli weblog preken of onderwijzen?
26 juli audio powerpoint terwijl Abram slaapt...
25 juli weblog zonder inhoud
24 juli weblog GoedBericht-conferentie 3 oktober
22 juli weblog altijd blij?!
19 juli audio powerpoint video-file breedte, lengte, hoogte en diepte (II)
14 juli weblog Ik en de Vader zijn één
12 juli audio powerpoint video-file het Evangelie van God
10 juli audio powerpoint het Evangelie van... (slot avond 9)
7 juli weblog kleingeloof?
5 juli audio powerpoint video-file om die reden buig ik mijn knieën (I)
3 juli audio powerpoint Paulus' voetsporen (13) Hd.15:1-17
2 juli weblog de ster van Bethlehem zichtbaar!
1 juli weblog passie
28 juni audio powerpoint hyper-overwinnaars
27 juni weblog de brede en de smalle weg
26 juni audio powerpoint Johannes studie 5 (1:48-2:10)
24 juni weblog het echte en enige woord van God?
20 juni weblog glorificeren
19 juni audio powerpoint het Evangelie van...de gelukkige God (8)
archief
 

In de kerk hoort u preken. Op de GoedBericht-site treft u onderwijs. Wat is het verschil?

Een bekroonde radiouitzending maakt feilloos duidelijk waarom kerken uitsterven.

GoedBericht-conferentie in Garderen. Onderwerp: dood, opstanding en onsterfelijkheid.


Altijd blij? Bestaat dat? Blij zijn op commando, kan dat? En hoe realistisch is constante vreugde?


God belooft, voorzegt en 'snijdt' een verbond terwijl Abram slaapt. Hoe veelzeggend!


Onvoorstelbaar is de reikwijdte van de geheimenissen van God. Te vatten maar niet te omvatten.

De aanhef van Paulus' brief aan Romeinen is magistraal en zet de toon voor de hele brief...


waarschuwing.
Voor heel de inhoud van deze site geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". (Hand.17 vers 11).


Copyright © 2014 Andre Piet.
Voor het overnemen van artikelen op website(s) of drukwerk dient de bron (www.goedbericht.nl) vermeld te worden.